/Program

11:00 Registrering
11:30 Gemensam sittande lunch
12:15 Anna-Maria Rosenberg, Cordial och Erik Wahlin, Affärsvärlden hälsar välkomna till Business Model Finance 2018
12:20 Business Model Finance inleds av dagens moderator Lise Tormod, Cordial


12.30 Hur påverkar det ökade regleringstrycket morgondagens affärsmodeller?

Bank- och försäkringsbranschen står inför ett omvälvande förändringstryck, inte minst utifrån ett regleringsperspektiv. Ökade krav och regleringar lanseras löpande för att stärka konsumentskyddet och skapa lika villkor på marknaden.

 • Hur kan regleringar vändas till möjligheter att utveckla affären och skapa morgondagens affärsmodeller?
 • Hur påverkar vald styrningsfilosofi arbetet med förändringsarbete kopplat till regleringar?

/Erik Martin, Director, Cordial

12.50 Vilken typ av organisation krävs för att leverera en god kundupplevelse?

 • Hur behöver traditionella aktörer förändra sitt sätt att möta kund?
 • Kompetens, inställning och prestation – skapa förutsättningar för att ta idéer till verklighet
 • Hur kan man leverera en bra kundupplevelse givet de strikta regelverk som branschen har att leva upp till?

/Robin Silfverhielm, Chief Digital Officer, Skandia

13.20  Så driver nya tekniska lösningar fram innovativa affärsmodeller

– Disruption på bilförsäkringsmarknaden 

 • Hur skapar du en lyckosam kombination av traditionellt tänk med nya digitala tjänster?
 • Minska barriärerna för att digitalisera genom framgångsrika samarbeten mellan traditionella försäkringsbolag och insuretech
 • Säkra affärsmodellens överlevnad genom att se till att både konsumenten och affären hinner med

/Sten Forseke, grundare, Greater Than

13.50 Bensträckare

14.00 Hög innovationstakt internt i kombination med framgångsrika investeringar i externa bolag

– så lyckas Collector Bank med sin affärsutveckling

 • Hur skapar du organisatoriska förutsättningar för att bli en modern, datadriven organisation med agila självständiga team?
 • Uppköp och investeringar – framgångsrika strategier för att få in rätt innovationer i din produktportfölj för att komplettera den interna utvecklingen

/Liza Nyberg, vd och Camilla Dorvall, CIO, Collector Bank

14.30 Eftermiddagskaffe

15.00 – Robotrådgivning – vem vinner striden om framtidens sparare?

– Paneldiskussion

 • Varför vill kunderna få råd av en robot i stället för av en människa?
 • Vilka är fördelarna med automatisering för banken och vilka utmaningar står man inför?
 • Hur påverkas bankernas affärsmodell av att robotrådgivningen är en tjänst på frammarsch?
 • Hur lyckas man som bank att bygga en oberoende tjänst och vilka fördelar har man som startup?

/Tuva Palm, CTO & CPO, Nordnet
/Emilie Andersson, COO & Co-Founder, Lysa
/Jonas Hombert,
vd, Opti
/Daniel Rytz,
produktchef Robotrådgivning, Nordea

15.30 Erfarenhetsutbyte vid borden – diskutera med dina kollegor vid borden

15.50 – Skapa nya affärsmodeller samtidigt som du blir PSD2-compliant

– Open banking 

 • Strategiska vägval – ta del av hur Nordeas resa mot Open Banking har sett ut
 • Så ger öppna API:er en bättre helhetsupplevelse för kunden
 • Nya affärsmodeller och ny prissättning – hur tar du betalt när API:n är produkten?

/Gunnar Berger, Head of Open Banking, Nordea 

16:20 – Framgångsrikt bolagsbygge genom R&A – Research & Acquisitions

 • Erfarenheter från att realisera innovation och affärsutveckling genom förvärv och organisk utveckling
 • Lärdomar och erfarenheter från att driva transformation och förändring i en miljö av många plattformar och stor förändring

/Patrik Göthlin, Managing Director, Bambora

16.50 Business Model Finance avslutas

Skriva din sökfras här och tryck enter